教育研究活動データベース

日本語に切り替えるswitch to english

島村 達郎

シマムラ タツロウ

医学研究科 医学専攻分子生体統御学講座分子細胞情報学 特定准教授

島村 達郎
list
  Last Updated :2024/02/21

  基本情報

  所属学協会

  • 日本農芸化学会
  • 日本生化学会
  • 日本蛋白質科学会

  学位

  • 修士(農学)(東京大学)
  • 博士(農学)(東京大学)

  ID,URL

  researchmap URL

  list
   Last Updated :2024/02/21

   研究

   研究テーマ・研究概要

   • 研究テーマ

    膜タンパク質の構造生物学
   • 研究概要

    タンパク質は、生体の多様な機能を支える重要な働きを担っている。このようなタンパク質の機能を理解するには、タンパク質の立体構造情報が必須である。私は、膜タンパク質を主な研究対象とし、その立体構造を解明するとともに、タンパク質の構造変化や、タンパク質を標的とする化合物の探索、相互作用の解明などを目指した研究を行っている。

   研究キーワード

   • 複合体
   • シャペロニン
   • タンパク質工学
   • 生化学
   • 酵素
   • SACLA
   • 生物物理
   • X線自由電子レーザー
   • 創薬
   • Gタンパク質共役型受容体
   • 構造生物学
   • X線結晶構造解析
   • 輸送体
   • 膜タンパク質

   論文

   • Author Correction: Structure and mechanism of oxalate transporter OxlT in an oxalate-degrading bacterium in the gut microbiota.
    Titouan Jaunet-Lahary; Tatsuro Shimamura; Masahiro Hayashi; Norimichi Nomura; Kouta Hirasawa; Tetsuya Shimizu; Masao Yamashita; Naotaka Tsutsumi; Yuta Suehiro; Keiichi Kojima; Yuki Sudo; Takashi Tamura; Hiroko Iwanari; Takao Hamakubo; So Iwata; Kei-Ichi Okazaki; Teruhisa Hirai; Atsuko Yamashita
    Nature communications, 2023年09月28日
   • Towards structure determination for G protein-coupled receptor
    Kobayashi Takuya; Shiroishi Mitsunori; Shimamura Tatsuro; Yurugi Takami; Asada Hidetsugu; Hino Tomoya; Arakawa Takatoshi; Murata Takeshi; Nomura Norimichi; Iwata So
    Journal of Pharmacological Sciences, 2011年, 査読有り
   • The catalytic efficiency (kcat/Km) of the class A beta-lactamase Toho-1 correlates with the thermal stability of its catalytic intermediate analog.
    Nitanai Y; Shimamura T; Uchiyama T; Ishii Y; Takehira M; Yutani K; Matsuzawa H; Miyano M
    Biochimica et biophysica acta, 2010年04月, 査読有り
   • [Structural biology and molecular targets].
    T. Shimamura; S. Iwata
    Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 2012年, 査読有り
   • ヒト由来ヒスタミンH1受容体の結晶構造の決定
    島村 達郎
    生化學, 2012年09月25日, 査読有り, 招待有り, 筆頭著者, 最終著者, 責任著者
   • ヒダントイン輸送体に見る膜輸送機構の構造基盤
    島村達郎; 岩田想
    生物物理, 2011年, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者
   • Time-resolved serial femtosecond crystallography reveals early structural changes in channelrhodopsin.
    Kazumasa Oda; Takashi Nomura; Takanori Nakane; Keitaro Yamashita; Keiichi Inoue; Shota Ito; Johannes Vierock; Kunio Hirata; Andrés D Maturana; Kota Katayama; Tatsuya Ikuta; Itsuki Ishigami; Tamaki Izume; Rie Umeda; Ryuun Eguma; Satomi Oishi; Go Kasuya; Takafumi Kato; Tsukasa Kusakizako; Wataru Shihoya; Hiroto Shimada; Tomoyuki Takatsuji; Mizuki Takemoto; Reiya Taniguchi; Atsuhiro Tomita; Ryoki Nakamura; Masahiro Fukuda; Hirotake Miyauchi; Yongchan Lee; Eriko Nango; Rie Tanaka; Tomoyuki Tanaka; Michihiro Sugahara; Tetsunari Kimura; Tatsuro Shimamura; Takaaki Fujiwara; Yasuaki Yamanaka; Shigeki Owada; Yasumasa Joti; Kensuke Tono; Ryuichiro Ishitani; Shigehiko Hayashi; Hideki Kandori; Peter Hegemann; So Iwata; Minoru Kubo; Tomohiro Nishizawa; Osamu Nureki
    eLife, 2021年03月23日, 査読有り
   • S1PR3-G12-biased agonist ALESIA targets cancer metabolism and promotes glucose starvation.
    Masayasu Toyomoto; Asuka Inoue; Kei Iida; Masatsugu Denawa; Isao Kii; Francois Marie Ngako Kadji; Takayuki Kishi; Dohyun Im; Tatsuro Shimamura; Hiroshi Onogi; Suguru Yoshida; So Iwata; Junken Aoki; Takamitsu Hosoya; Masatoshi Hagiwara
    Cell chemical biology, 2021年08月19日, 査読有り
   • Structure of the dopamine D2 receptor in complex with the antipsychotic drug spiperone.
    Dohyun Im; Asuka Inoue; Takaaki Fujiwara; Takanori Nakane; Yasuaki Yamanaka; Tomoko Uemura; Chihiro Mori; Yuki Shiimura; Kanako Terakado Kimura; Hidetsugu Asada; Norimichi Nomura; Tomoyuki Tanaka; Ayumi Yamashita; Eriko Nango; Kensuke Tono; Francois Marie Ngako Kadji; Junken Aoki; So Iwata; Tatsuro Shimamura
    Nature communications, 2020年12月22日, 査読有り, 最終著者, 責任著者
   • The Crystal Structure of Angiotensin II Type 2 Receptor with Endogenous Peptide Hormone
    Hidetsugu Asada; Asuka Inoue; Francois Marie Ngako Kadji; Kunio Hirata; Yuki Shiimura; Dohyun Im; Tatsuro Shimamura; Norimichi Nomura; Hiroko Iwanari; Takao Hamakubo; Osamu Kusano-Arai; Hiromi Hisano; Tomoko Uemura; Chiyo Suno; Junken Aoki; So Iwata
    Structure, 2019年12月, 査読有り
   • Structural basis for the substrate recognition of aminoglycoside 7′′-phosphotransferase-Ia from Streptomyces hygroscopicus
    Mihoko Takenoya; Tatsuro Shimamura; Ryuji Yamanaka; Yuya Adachi; Shinsaku Ito; Yasuyuki Sasaki; Akira Nakamura; Shunsuke Yajima
    Acta Crystallographica Section F Structural Biology Communications, 2019年09月01日, 査読有り
   • Structures of the 5-HT 2A receptor in complex with the antipsychotics risperidone and zotepine
    Kanako Terakado Kimura; Hidetsugu Asada; Asuka Inoue; Francois Marie Ngako Kadji; Dohyun Im; Chihiro Mori; Takatoshi Arakawa; Kunio Hirata; Yayoi Nomura; Norimichi Nomura; Junken Aoki; So Iwata; Tatsuro Shimamura
    Nature Structural and Molecular Biology, 2019年02月01日, 査読有り, 最終著者, 責任著者
   • High-viscosity sample-injection device for serial femtosecond crystallography at atmospheric pressure
    Yoshiaki Shimazu; Kensuke Tono; Tomoyuki Tanaka; Yasuaki Yamanaka; Takanori Nakane; Chihiro Mori; Kanako Terakado Kimura; Takaaki Fujiwara; Michihiro Sugahara; Rie Tanaka; R. Bruce Doak; Tatsuro Shimamura; So Iwata; Eriko Nango; Makina Yabashi
    Journal of Applied Crystallography, 2019年10月17日, 査読有り
   • Crystal structure of the human angiotensin II type 2 receptor bound to an angiotensin II analog.
    Hidetsugu Asada; Shoichiro Horita; Kunio Hirata; Mitsunori Shiroishi; Yuki Shiimura; Hiroko Iwanari; Takao Hamakubo; Tatsuro Shimamura; Norimichi Nomura; Osamu Kusano-Arai; Tomoko Uemura; Chiyo Suno; Takuya Kobayashi; So Iwata
    Nature structural & molecular biology, 2018年07月, 査読有り
   • Crystal Structures of Human Orexin 2 Receptor Bound to the Subtype-Selective Antagonist EMPA.
    Ryoji Suno; Kanako Terakado Kimura; Takanori Nakane; Keitaro Yamashita; Junmei Wang; Takaaki Fujiwara; Yasuaki Yamanaka; Dohyun Im; Shoichiro Horita; Hirokazu Tsujimoto; Maki S Tawaramoto; Takatsugu Hirokawa; Eriko Nango; Kensuke Tono; Takashi Kameshima; Takaki Hatsui; Yasumasa Joti; Makina Yabashi; Keiko Shimamoto; Masaki Yamamoto; Daniel M Rosenbaum; So Iwata; Tatsuro Shimamura; Takuya Kobayashi
    Structure (London, England : 1993), 2018年01月02日, 査読有り, 責任著者
   • A three-dimensional movie of structural changes in bacteriorhodopsin
    Eriko Nango; Antoine Royant; Minoru Kubo; Takanori Nakane; Cecilia Wickstrand; Tetsunari Kimura; Tomoyuki Tanaka; Kensuke Tono; Changyong Song; Rie Tanaka; Toshi Arima; Ayumi Yamashita; Jun Kobayashi; Toshiaki Hosaka; Eiichi Mizohata; Przemyslaw Nogly; Michihiro Sugahara; Daewoong Nam; Takashi Nomura; Tatsuro Shimamura; Dohyun Im; Takaaki Fujiwara; Yasuaki Yamanaka; Byeonghyun Jeon; Tomohiro Nishizawa; Kazumasa Oda; Masahiro Fukuda; Rebecka Andersson; Petra Bath; Robert Dods; Jan Davidsson; Shigeru Matsuoka; Satoshi Kawatake; Michio Murata; Osamu Nureki; Shigeki Owada; Takashi Kameshima; Takaki Hatsui; Yasumasa Joti; Gebhard Schertler; Makina Yabashi; Ana-Nicoleta Bondar; Jorg Standfuss; Richard Neutze; So Iwata
    SCIENCE, 2016年12月, 査読有り
   • Membrane protein structure determination by SAD, SIR, or SIRAS phasing in serial femtosecond crystallography using an iododetergent
    Takanori Nakane; Shinya Hanashima; Mamoru Suzuki; Haruka Saiki; Taichi Hayashi; Keisuke Kakinouchi; Shigeru Sugiyama; Satoshi Kawatake; Shigeru Matsuoka; Nobuaki Matsumori; Eriko Nango; Jun Kobayashi; Tatsuro Shimamura; Kanako Kimura; Chihiro Mori; Naoki Kunishima; Michihiro Sugahara; Yoko Takakyu; Shigeyuki Inoue; Tetsuya Masuda; Toshiaki Hosaka; Kensuke Tono; Yasumasa Joti; Takashi Kameshima; Takaki Hatsui; Makina Yabashi; Tsuyoshi Inoue; Osamu Nureki; So Iwata; Michio Murata; Eiichi Mizohata
    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2016年11月, 査読有り
   • High-resolution crystal structure of the therapeutic antibody pembrolizumab bound to the human PD-1
    Shoichiro Horita; Yayoi Nomura; Yumi Sato; Tatsuro Shimamura; So Iwata; Norimichi Nomura
    SCIENTIFIC REPORTS, 2016年10月, 査読有り
   • Haem-dependent dimerization of PGRMC1/Sigma-2 receptor facilitates cancer proliferation and chemoresistance
    Yasuaki Kabe; Takanori Nakane; Ikko Koike; Tatsuya Yamamoto; Yuki Sugiura; Erisa Harada; Kenji Sugase; Tatsuro Shimamura; Mitsuyo Ohmura; Kazumi Muraoka; Ayumi Yamamoto; Takeshi Uchida; So Iwata; Yuki Yamaguchi; Elena Krayukhina; Masanori Noda; Hiroshi Handa; Koichiro Ishimori; Susumu Uchiyama; Takuya Kobayashi; Makoto Suematsu
    NATURE COMMUNICATIONS, 2016年03月, 査読有り
   • Structure and mechanism of the mammalian fructose transporter GLUT5
    Norimichi Nomura; Gregory Verdon; Hae Joo Kang; Tatsuro Shimamura; Yayoi Nomura; Yo Sonoda; Saba Abdul Hussien; Aziz Abdul Qureshi; Mathieu Coincon; Yumi Sato; Hitomi Abe; Yoshiko Nakada-Nakura; Tomoya Hino; Takatoshi Arakawa; Osamu Kusano-Arai; Hiroko Iwanari; Takeshi Murata; Takuya Kobayashi; Takao Hamakubo; Michihiro Kasahara; So Iwata; David Drew
    NATURE, 2015年10月, 査読有り
   • Diverse application platform for hard X-ray diffraction in SACLA (DAPHNIS): application to serial protein crystallography using an X-ray free-electron laser
    Kensuke Tono; Eriko Nango; Michihiro Sugahara; Changyong Song; Jaehyun Park; Tomoyuki Tanaka; Rie Tanaka; Yasumasa Joti; Takashi Kameshima; Shun Ono; Takaki Hatsui; Eiichi Mizohata; Mamoru Suzuki; Tatsuro Shimamura; Yoshiki Tanaka; So Iwata; Makina Yabashi
    JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION, 2015年05月, 査読有り
   • Native sulfur/chlorine SAD phasing for serial femtosecond crystallography
    Takanori Nakane; Changyong Song; Mamoru Suzuki; Eriko Nango; Jun Kobayashi; Tetsuya Masuda; Shigeyuki Inoue; Eiichi Mizohata; Toru Nakatsu; Tomoyuki Tanaka; Rie Tanaka; Tatsuro Shimamura; Kensuke Tono; Yasumasa Joti; Takashi Kameshima; Takaki Hatsui; Makina Yabashi; Osamu Nureki; So Iwata; Michihiro Sugahara
    Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography, 2015年, 査読有り
   • Grease matrix as a versatile carrier of proteins for serial crystallography
    Michihiro Sugahara; Eiichi Mizohata; Eriko Nango; Mamoru Suzuki; Tomoyuki Tanaka; Tetsuya Masudala; Rie Tanaka; Tatsuro Shimamura; Yoshiki Tanaka; Chiyo Suno; Kentaro Ihara; Dongqing Pan; Keisuke Kakinouchi; Shigeru Sugiyama; Michio Murata; Tsuyoshi Inoue; Kensuke Tono; Changyong Song; Jaehyun Park; Takashi Kameshima; Takaki Hatsui; Yasumasa Joti; Makina Yabashi; So Iwata
    NATURE METHODS, 2015年01月, 査読有り
   • Proteoliposome-based Selection of a Recombinant Antibody Fragment Against the Human M2 Muscarinic Acetylcholine Receptor
    Suharni; Yayoi Nomura; Takatoshi Arakawa; Tomoya Hino; Hitomi Abe; Yoshiko Nakada-Nakura; Yumi Sato; Hiroko Iwanari; Mitsunori Shiroishi; Hidetsugu Asada; Tatsuro Shimamura; Takeshi Murata; Takuya Kobayashi; Takao Hamakubo; So Iwata; Norimichi Nomura
    Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy, 2014年12月, 査読有り
   • Crystal Structure of a Symmetric Football-Shaped GroEL:GroES2-ATP14 Complex Determined at 3.8Å Reveals Rearrangement between Two GroEL Rings.
    Ayumi Koike-Takeshita; Takatoshi Arakawa; Hideki Taguchi; Tatsuro Shimamura
    Journal of molecular biology, 2014年10月, 査読有り, 責任著者
   • Conformational transition of the lid helix covering the protease active site is essential for the ATP-dependent protease activity of FtsH
    Ryoji Suno; Masakazu Shimoyama; Akiko Abe; Tatsuro Shimamura; Natsuka Shimodate; Yo-hei Watanabe; Yoshinori Akiyama; Masasuke Yoshida
    FEBS LETTERS, 2012年09月, 査読有り
   • Platform for the rapid construction and evaluation of GPCRs for crystallography in Saccharomyces cerevisiae
    Mitsunori Shiroishi; Hirokazu Tsujimoto; Hisayoshi Makyio; Hidetsugu Asada; Takami Yurugi-Kobayashi; Tatsuro Shimamura; Takeshi Murata; Norimichi Nomura; Tatsuya Haga; So Iwata; Takuya Kobayashi
    MICROBIAL CELL FACTORIES, 2012年06月, 査読有り
   • G-protein-coupled receptor inactivation by an allosteric inverse-agonist antibody
    Tomoya Hino; Takatoshi Arakawa; Hiroko Iwanari; Takami Yurugi-Kobayashi; Chiyo Ikeda-Suno; Yoshiko Nakada-Nakura; Osamu Kusano-Arai; Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Norimichi Nomura; Alexander D. Cameron; Takuya Kobayashi; Takao Hamakubo; So Iwata; Takeshi Murata
    NATURE, 2012年02月, 査読有り
   • Production of the stable human histamine H₁ receptor in Pichia pastoris for structural determination.
    Mitsunori Shiroishi; Takuya Kobayashi; Satoshi Ogasawara; Hirokazu Tsujimoto; Chiyo Ikeda-Suno; So Iwata; Tatsuro Shimamura
    Methods (San Diego, Calif.), 2011年12月, 査読有り, 最終著者, 責任著者
   • Crystal Structure-Based Virtual Screening for Fragment-like Ligands of the Human Histamine H-1 Receptor
    Chris de Graaf; Albert J. Kooistra; Henry F. Vischer; Vsevolod Katritch; Martien Kuijer; Mitsunori Shiroishi; So Iwata; Tatsuro Shimamura; Raymond C. Stevens; Iwan J. P. de Esch; Rob Leurs
    JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2011年12月, 査読有り
   • Cloning, expression and purification of the anion exchanger 1 homologue from the basidiomycete Phanerochaete chrysosporium
    Natsuko Tokuda; Kiyohiko Igarashi; Tatsuro Shimamura; Takami Yurugi-Kobayashi; Mitsunori Shiroishi; Keisuke Ito; Taishi Sugawara; Hidetsugu Asada; Takeshi Murata; Norimichi Nomura; So Iwata; Takuya Kobayashi
    PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, 2011年09月, 査読有り, 筆頭著者
   • Structure of the human histamine H-1 receptor complex with doxepin
    Tatsuro Shimamura; Mitsunori Shiroishi; Simone Weyand; Hirokazu Tsujimoto; Graeme Winter; Vsevolod Katritch; Ruben Abagyan; Vadim Cherezov; Wei Liu; Gye Won Han; Takuya Kobayashi; Raymond C. Stevens; So Iwata
    NATURE, 2011年07月, 査読有り, 筆頭著者
   • Evaluation of the Pichia pastoris expression system for the production of GPCRs for structural analysis
    Hidetsugu Asada; Tomoko Uemura; Takami Yurugi-Kobayashi; Mitsunori Shiroishi; Tatsuro Shimamura; Hirokazu Tsujimoto; Keisuke Ito; Taishi Sugawara; Takanori Nakane; Norimichi Nomura; Takeshi Murata; Tatsuya Haga; So Iwata; Takuya Kobayashi
    MICROBIAL CELL FACTORIES, 2011年04月, 査読有り
   • Crystal Structure of Glucansucrase from the Dental Caries Pathogen Streptococcus mutans
    Keisuke Ito; Sohei Ito; Tatsuro Shimamura; Simone Weyand; Yasuaki Kawarasaki; Takumi Misaka; Keiko Abe; Takuya Kobayashi; Alexander D. Cameron; So Iwata
    JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, 2011年04月, 査読有り, 筆頭著者
   • The alternating access mechanism of transport as observed in the sodium-hydantoin transporter Mhp1
    Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Oliver Beckstein; Mark S. P. Sansom; So Iwata; Peter J. F. Henderson; Alexander D. Cameron
    JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION, 2011年01月, 査読有り
   • Cysteine-to-serine shuffling using a Saccharomyces cerevisiae expression system improves protein secretion: case of a nonglycosylated mutant of miraculin, a taste-modifying protein
    Keisuke Ito; Taishi Sugawara; Ayako Koizumi; Ken-ichiro Nakajima; Akiko Shimizu-Ibuka; Mitsunori Shiroishi; Hidetsugu Asada; Takami Yurugi-Kobayashi; Tatsuro Shimamura; Tomiko Asakura; Takumi Misaka; So Iwata; Takuya Kobayashi; Keiko Abe
    BIOTECHNOLOGY LETTERS, 2011年01月, 査読有り
   • Crystallization and preliminary X-ray analysis of a glucansucrase from the dental caries pathogen Streptococcus mutans
    Keisuke Ito; Sohei Ito; Tatsuro Shimamura; Yasuaki Kawarasaki; Keiko Abe; Takumi Misaka; Takuya Kobayashi; So Iwata
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS, 2010年09月, 査読有り
   • Bulky high-mannose-type N-glycan blocks the taste-modifying activity of miraculin
    Keisuke Ito; Taishi Sugawara; Ayako Koizumi; Ken-ichiro Nakajima; Akiko Shimizu-Ibuka; Mitsunori Shiroishi; Hidetsugu Asada; Takami Yurugi-Kobayashi; Tatsuro Shimamura; Tomiko Asakura; Katsuyoshi Masuda; Masaji Ishiguro; Takumi Misaka; So Iwata; Takuya Kobayashi; Keiko Abe
    BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS, 2010年09月, 査読有り
   • Molecular Basis of Alternating Access Membrane Transport by the Sodium-Hydantoin Transporter Mhp1
    Tatsuro Shimamura; Simone Weyand; Oliver Beckstein; Nicholas G. Rutherford; Jonathan M. Hadden; David Sharples; Mark S. P. Sansom; So Iwata; Peter J. F. Henderson; Alexander D. Cameron
    SCIENCE, 2010年04月, 査読有り, 筆頭著者
   • The catalytic efficiency (k(cat)/K-m) of the class A beta-lactamase Toho-1 correlates with the thermal stability of its catalytic intermediate analog
    Yasushi Nitanai; Tatsuro Shimamura; Takuro Uchiyama; Yoshikazu Ishii; Michiyo Takehira; Katsuhide Yutani; Hiroshi Matsuzawa; Masashi Miyano
    BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS, 2010年04月, 査読有り
   • Fluorescence-based optimization of human bitter taste receptor expression in Saccharomyces cerevisiae
    Taishi Sugawara; Keisuke Ito; Mitsunori Shiroishi; Natsuko Tokuda; Hidetsugu Asada; Takami Yurugi-Kobayashi; Tatsuro Shimamura; Takumi Misaka; Norimichi Nomura; Takeshi Murata; Keiko Abe; So Iwata; Takuya Kobayashi
    BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2009年05月, 査読有り
   • Improvement of crystal quality by surface mutations of beta-lactamase Toho-1
    Tatsuro Shimamura; Yasushi Nitanai; Takuro Uchiyama; Hiroshi Matsuzawa
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS, 2009年04月, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者
   • Comparison of functional non-glycosylated GPCRs expression in Pichia pastoris
    Takami Yurugi-Kobayashi; Hidetsugu Asada; Mitsunori Shiroishi; Tatsuro Shimamura; Saeko Funamoto; Naoko Katsuta; Keisuke Ito; Taishi Sugawara; Natsuko Tokuda; Hirokazu Tsujimoto; Takeshi Murata; Norimichi Nomura; Kazuko Haga; Tatsuya Haga; So Iwata; Takuya Kobayashi
    BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2009年03月, 査読有り
   • Crystallization of the hydantoin transporter Mhp1 from Microbacterium liquefaciens
    Tatsuro Shimamura; Shunsuke Yajima; Shun'ichi Suzuki; Nicholas G. Rutherford; John O'Reilly; Peter J. F. Henderson; So Iwata
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS, 2008年12月, 査読有り, 筆頭著者
   • Structure and Molecular Mechanism of a Nucleobase-Cation-Symport-1 Family Transporter
    Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Shunsuke Yajima; Shun' ichi Suzuki; Osman Mirza; Kuakarun Krusong; Elisabeth P. Carpenter; Nicholas G. Rutherford; Jonathan M. Hadden; John O' Reilly; Pikyee Ma; Massoud Saidijam; Simon G. Patching; Ryan J. Hope; Halina T. Norbertczak; Peter C. J. Roach; So Iwata; Peter J. F. Henderson; Alexander D. Cameron
    SCIENCE, 2008年10月, 査読有り, 筆頭著者
   • Advanced method for high-throughput expression of mutated eukaryotic membrane proteins in Saccharomyces cerevisiae
    Keisuke Ito; Taishi Sugawara; Mitsunori Shiroishi; Natsuko Tokuda; Azusa Kurokawa; Takumi Misaka; Hisayoshi Makyio; Takami Yurugi-Kobayashi; Tatsuro Shimamura; Norimichi Nomura; Takeshi Murata; Keiko Abe; So Iwata; Takuya Kobayashi
    BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2008年07月, 査読有り
   • Molecular mechanism of energy conservation in polysulfide respiration
    Mika Jormakka; Ken Yokoyama; Takahiro Yano; Masatada Tamakoshi; Satoru Akimoto; Tatsuro Shimamura; Paul Curmi; So Iwata
    NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY, 2008年07月, 査読有り
   • Crystal structure of squid rhodopsin with intracellularly extended cytoplasmic region
    Tatsuro Shimamura; Kenji Hiraki; Naoko Takahashi; Tetsuya Hori; Hideo Ago; Katsuyoshi Masuda; Koji Takio; Masaji Ishiguro; Masashi Miyano
    JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 2008年06月, 査読有り, 筆頭著者
   • Crystal structure of a human membrane protein involved in cysteinyl leukotriene biosynthesis
    Hideo Ago; Yoshihide Kanaoka; Daisuke Irikura; Bing K. Lam; Tatsuro Shimamura; K. Frank Austen; Masashi Miyano
    NATURE, 2007年08月, 査読有り
   • Structure of a hyperthermophilic archaeal homing endonuclease, I-Tsp061I: Contribution of cross-domain polar networks to thermostability
    Hitoshi Nakayama; Tatsuro Shimamura; Takahito Imagawa; Nobuaki Shirai; Takashi Itoh; Yoshihiko Sako; Masashi Miyano; Haruhiko Sakuraba; Toshihisa Ohshima; Norimichi Nomura; Hideaki Tsuge
    JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, 2007年01月, 査読有り
   • Leu(309) plays a critical role in the encapsulation of substrate protein into the internal cavity of GroEL
    Ayumi Koike-Takeshita, Tatsuro Shimamura, Ken Yokoyama, Masasuke Yoshida, Hideki Taguchi
    JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 2006年01月, 査読有り
   • Crystal structure of the native chaperonin complex from Thermus thermophilus revealed unexpected asymmetry at the cis-cavity
    Tatsuro Shimamura, Ayumi Koike-Takeshita, Ken Yokoyama, Ryoji Masui, Noriyuki Murai, Masasuke Yoshida, Hideki Taguchi, So Iwata
    STRUCTURE, 2004年08月, 査読有り, 筆頭著者
   • Crystallization and preliminary X-ray analysis of pseudo-merohedrally twinned crystals of the full-length beta(2) subunit of the Kv1 K+ channel from Rattus norvegicus
    Tatsuro Shimamura, Oleg Shamotienko, Sobia Akhtar, J Oliver Dolly, So Iwata
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY, 2004年05月, 査読有り, 筆頭著者
   • Crystallization of the chaperonin GroEL-GroES complex from Thermus thermophilus HB8
    Tatsuro Shimamura, Ayumi Koike-Takeshita, Ken Yokoyama, Masasuke Yoshida, Hideki Taguchi, So Iwata
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY, 2003年09月, 査読有り, 筆頭著者
   • Acyl-intermediate structures of the extended-spectrum class A beta-lactamase, Toho-1, in complex with cefotaxime, cephalothin, and benzylpenicillin
    Tatsuro Shimamura, Akiko Ibuka, Shinya Fushinobu, Takayoshi Wakagi, Masaji Ishiguro, Yoshikazu Ishii, Hiroshi Matsuzawa
    JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 2002年11月, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者

   MISC

   • Structure and mechanism of oxalate transporter OxlT in an oxalate-degrading bacterium in the gut microbiota
    Titouan Jaunet-Lahary; Tatsuro Shimamura; Masahiro Hayashi; Norimichi Nomura; Kouta Hirasawa; Tetsuya Shimizu; Masao Yamashita; Keiichi Kojima; Yuki Sudo; Takashi Tamura; Hiroko Iwanari; Takao Hamakubo; So Iwata; Kei-ichi Okazaki; Teruhisa Hirai; Atsuko Yamashita
    bioRxiv, 2021年11月, 責任著者
   • GPCRの構造解析研究
    島村達郎
    医学のあゆみ, 2021年08月, 招待有り, 筆頭著者, 最終著者, 責任著者
   • 5-HT2A受容体の構造から解明された薬剤の受容体選択機構
    島村達郎
    医学のあゆみ, 2019年09月25日, 招待有り, 筆頭著者, 最終著者, 責任著者
   • シリアルフェムト秒結晶構造解析のための試料調製法:バッチ法による微結晶化と高粘度媒体を利用した結晶送液方法について
    南後恵理子; 菅原道泰; 小林淳; 田中智之; 山下鮎美; 潘東青; 田中良樹; 伊原健太郎; 寿野千代; 島村達郎
    蛋白質科学会アーカイブ, 2015年
   • ヒスタミンH1受容体の構造
    島村達郎
    日本薬理学会誌, 2014年07月, 招待有り, 筆頭著者, 最終著者
   • 創薬ターゲット膜蛋白質の立体構造解析 : アデノシンA2a受容体とヒスタミンH1受容体
    島村 達郎; 小笠原 諭; 岩田 想
    内分泌・糖尿病・代謝内科, 2012年12月, 招待有り, 筆頭著者, 責任著者
   • 構造生物学と分子標的
    島村達郎; 岩田想
    日本臨床, 2012年, 招待有り, 筆頭著者, 責任著者
   • 立体構造より明らかとなったヒダントイン輸送体Mhp1の輸送機構
    島村達郎; Alexander D. Cameron; 岩田想
    実験医学, 2010年09月, 招待有り, 筆頭著者, 責任著者
   • セロトニン2A 受容体のX線結晶構造による薬剤選択性の解明
    木村香菜子; 浅田秀基; 井上飛鳥; Kadji FMN; Im; D; 森千寿; 荒川孝俊; 平田邦生; 野村弥生; 野村紀通; 青木淳賢; 岩田想; 島村達郎
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 19th, 2019年06月
   • アンジオテンシンタイプ2受容体とその特異的抗体を用いた共結晶化
    浅田秀基; 白石充典; 岩成宏子; 植村智子; 辻本浩一; 新井修; 島村達郎; 稲上正; 浜窪隆雄; 小林拓也; 岩田想
    第11回 GPCR研究会プログラム・抄録集, 2014年05月
   • ヒト由来ヒスタミンH1受容体の立体構造
    島村達郎
    第9回 GPCR研究会プログラム・抄録集, 2012年05月, 招待有り
   • GPCRの構造解析に向けた高発現・安定化改変体作製プラットフォーム
    白石充典; 島村達郎; 辻本浩一; 浅田秀基; 小林(万木)貴美; 小林拓也; 岩田想
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 11th, 2011年06月
   • う蝕細菌Streptococcus mutans由来GlucansucraseのX線結晶構造解析
    伊藤 圭祐; 島村 達郎; 阿部 啓子; 岩田 想; 伊藤 創平
    日本農芸化学大会講演要旨集 2011, 2011年03月
   • Toho-1 beta-lactamaseの超高分解能X線結晶構造解析
    内山琢郎; 島村達郎; 石嶋潤; 西堀英治; 坂田誠; 熊坂崇; 宮野雅司
    日本結晶学会年会講演要旨集 2005, 2005年12月
   • 大腸菌 RodA タンパク質とペニシリン結合タンパク質2の相互作用
    岡部玉枝; 島村達郎; 若木高善; 松沢 洋
    日本農芸化学大会講演要旨集 1999, 1999年03月
   • 大腸菌ペニシリン結合タンパク質2と3のキメラプロテインによる機能ドメインの解析
    岡部玉枝; 足立博之; 島村達郎; 若木高善; 松澤 洋
    日本農芸化学大会講演要旨集 1998, 1998年04月
   • アミノグリコシド7”-リン酸基転移酵素-IaによるハイグロマイシンB認識機構の立体構造解析
    竹野谷美穂子; 島村達郎; 山中隆司; 足立祐也; 伊藤晋作; 佐々木康幸; 中村顕; 矢嶋俊介
    日本農芸化学大会講演要旨集 2020, 2020年03月
   • サブタイプ選択的アンタゴニストEMPA 結合型ヒトオレキシン2受容体の結晶構造
    寿野良二; 木村-寺角香菜子; 中根崇智; 平田邦生; 山下恵太郎; Wang J; 藤原孝彰; 山中保明; Im D; 堀田彰一朗; 辻本浩一; 笹沼-田原本麻貴; 広川貴次; 南後恵理子; 島本啓子; 山本雅貴; Rosenbaum DM; 岩田想; 島村達郎; 小林拓也
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 17th, 2017年06月
   • X線自由電子レーザーを利用したGPCRのシリアルフェムト秒結晶構造解析
    島村 達郎
    日本薬学会年会要旨集 137年会, 2017年03月
   • ヒスタミン H1 受容体による抗ヒスタミン薬の認識機構
    藤原孝彰; 森本志保; 山中保明; 中根崇智; 平田邦生; 山下恵太郎; 岩田想; 島村達郎
    日本結晶学会年会講演要旨集 2016, 2016年11月
   • X線自由電子レーザーを用いたGPCRの構造解析
    島村達郎
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 16th, 2016年06月
   • Structure and Mechanism of the Mammalian Fructose Transporter GLUT5
    Gregory Verdon; Norimichi Nomura; Hae Joo Kang; Tatsuro Shimamura; Yayoi Nomura; Saba Abdul Hussien; Aziz Abdul Qureshi; Mathieu Coincon; Yumi Sato; Yoshiko Nakada-Nakura; Takeshi Murata; Takuya Kobayashi; Michihiro Kasahara; So Iwata; David Drew
    Biophysical Journal, 2016年02月
   • LIGAND BINDING KINETICS FOR THE H-1 RECEPTOR-PROPERTIES OR LONG BINDERS
    R Bosma; S Kuhne; AJ Kooistra; T Shimamura; S Iwata; RC Wade; HF Vischer; C de Graaf; IJP de Esch; R Leurs
    INFLAMMATION RESEARCH, 2015年07月
   • フットボール型複合体 GroEL:GroES2-ATP14の結晶構造解析
    小池あゆみ; 荒川孝俊; 田口英樹; 島村達郎
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 15th, 2015年06月
   • SACLAにおけるシリアルフェムト秒X線結晶構造解析
    田中智之; 南後恵理子; 菅原道泰; 鈴木守; 鈴木守; 桝田哲哉; 桝田哲哉; 山下鮎美; 田中里枝; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; PARK Jaehyun; SONG Changyong; 初井宇記; 矢橋牧名; 潘東青; 島村達郎; 溝端栄一; 北郷悠; 岩田想; 岩田想
    日本結晶学会年会講演要旨集, 2014年11月
   • ヒスタミン H1 受容体のリガンド認識におけるアニオン結合部位の寄与
    中野祐毅; 島村達郎; 岩田想; 植田正; 白石充典
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 14th, 2014年06月
   • XFELを用いた創薬ターゲット蛋白質の迅速構造解析法の開発
    南後恵理子; 田中智之; 鈴木守; 鈴木守; 桝田哲哉; 桝田哲哉; 山下鮎美; 田中里枝; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; PARK Jaehyun; SONG Changyong; 初井宇記; 矢橋牧名; PAN Dongqing; 島村達郎; 溝端栄一; 北郷悠; 石谷隆一郎; 湯本史明; 岩田想; 岩田想
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集, 2014年06月
   • 脂質キュービックフェーズ法を用いたシトクロムbd 複合体の結晶化
    三城佑樹; 三角将輝; 田中良樹; 島村達郎; 坂本順司; 栗栖源嗣
    日本結晶学会年会講演要旨集 2013, 2013年10月
   • 創薬ターゲット蛋白質の迅速構造解析法の開発~SACLAにおけるシリアルフェムト秒X線結晶構造解析~
    南後恵理子; 鈴木守; 鈴木守; 田中里枝; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; PARK Jaehyun; SONG Changyong; 初井宇記; 矢橋牧名; 潘東青; 小段篤史; 山口知宏; 中津亨; 加藤博章; 田中良樹; 寿野千代; 伊原健太郎; 豊田洋輔; 島村達郎; 溝端栄一; 北郷悠; 高木淳一; 石谷隆一郎; 濡木理; GALLAT Francois-Xavier; 山田悠介; 松垣直宏; 湯本史明; CHAVAS Leonard M. G.; 岩田想; 岩田想
    日本結晶学会年会講演要旨集, 2013年10月
   • ヒスタミンH1受容体の構造により解明された抗ヒスタミン薬選択性機構
    島村達郎
    第34回生体膜と薬物の相互作用シンポジウム 講演要旨集, 2012年11月
   • 膜蛋白質の結晶化
    島村達郎
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 12th 2012, 2012年06月
   • GPCRの立体構造解析に向けた戦略:ヒスタミンH1受容体を例に
    白石充典; 島村達郎; 辻本浩一; 浅田秀基; 小林(万木)貴美; 小林拓也; 岩田想
    日本薬学会年会要旨集 132年会, 2012年03月
   • Structure of the human Histamine H1 receptor
    Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Mitsunori Shiroishi; Hirokazu Tsujimoto; Graeme Winter; Vsevolod Katritch; Ruben Abagyan; Vadim Cherezov; Wei Liu; Gye Won Han; Takuya Kobayashi; Raymond C Stevens; So Iwata
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES, 2012年01月
   • 二次性能動輸送体Mhp1の交互アクセス機構の解明
    島村達郎; Simone Weyand; Peter Henderson; Alexander D. Cameron; 岩田想
    第37回日本生体エネルギー研究会 講演要旨集, 2011年12月
   • GPCRの構造解析に向けた安定化改変体の作製・評価系の確立
    白石充典; 辻本浩一; 浅田秀基; 島村達郎; 小林(万木)貴美; 小林拓也; 岩田想
    日本生化学会大会 84th, 2011年10月
   • 膜蛋白質の構造・機能解析を目指したモノクローナル抗体作製技術の開発
    小笠原諭; 日野智也; 荒川孝俊; 小笠原かほり; 寿野千代; 野村紀通; 島村達郎; 小林拓也; 村田武士; 岩田 想
    日本生化学会大会 84th, 2011年10月
   • 膜蛋白質のX線結晶構造解析を支援する抗体工学技術の確立
    野村紀通; 日野智也; 野村弥生; 安部仁美; 名倉淑子; 荒川孝俊; 岩成宏子; 新井修; 村田武士; 小林拓也; 浜窪隆雄; 島村達郎; Drew David; 岩田想
    日本生化学会大会 84th, 2011年10月
   • 機能性抗体によるGPCR不活性化の分子メカニズム
    村田武士; 日野智也; 荒川孝俊; 岩成宏子; 小林貴美; 寿野千代; 名倉淑子; 新井修; 島村達郎; 野村紀通; 小林拓也; 浜窪隆雄; 岩田想
    日本生化学会大会 84th, 2011年10月
   • ヒト由来ヒスタミン受容体H1の構造解析戦略
    島村達郎; 白石充典; Vsevolod Katritch; Vadim Cherezov; 小林拓也; Reymond C Stevens; 岩田想
    日本生化学会大会 84th, 2011年09月
   • ヒト由来ヒスタミンH1受容体の構造解析
    島村達郎; 白石充典; Vsevolod Katritch; Vadim Cherezov; 小林拓也; Raymond C Stevens; 岩田想
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 11th, 2011年06月
   • ヒスタミンH1受容体の立体構造解明と創薬への期待
    島村達郎; 岩田想
    日本医事新報, 2011年, 招待有り, 筆頭著者, 責任著者
   • Molecular basis of antihistamine specificity against Human Histamine H1 receptor
    So Iwata; Tatsuro Shimamura; Mitsunori Shiroishi; Simone Weyand; Hirokazu Tsujimoto; Graeme Winter; Vsevolod Katritch; Ruben Abagyan; Vadim Cherezov; Wei Liu; Gye Won Han; Takuya Kobayashi; Raymond C Stevens
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES, 2011年01月
   • Structure of the human histamine H1 receptor with doxepin
    Tatsuro Shimamura; Mitsunori Shiroishi; Simone Weyand; Hirokazu Tsujimoto; Graeme Winter; Vsevolod Katritch; Ruben Abagyan; Vadim Cherezov; Wei Liu; Gye Won Han; Takuya Kobayashi; Raymond C Stevens; So Iwata
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES, 2011年01月, 招待有り
   • Three Crystal Structures Reveal the Alternating Access Mechanism of a Secondary Active Transporter, MHP1
    Tatsuro Shimamura; Simone Weyand; Oliver Beckstein; Mark SP Sansom; Peter J. F. Henderson; Alexander D Cameron; So Iwata
    Proceedings of the 3rd Annual NIH Roadmap Meeting on Membrane Protein Technologies, 2010年11月
   • 二次性能動輸送体Mhp1のX線結晶構造解析
    島村達郎, Simone Weyand, Oliver Beckstein, Peter JF Henderson, Alexander D Cameron, 岩田想
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 10th, 2010年06月
   • Access Membrane Transport by the Sodium-Hydantoin Transporter Mhp1
    Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Oliver Beckstein; Nicholas G Rutherford; Jonathan M Hadden; David Sharples; Mark SP Sansom; So Iwata; Peter JF Henderson; Alexander D Cameron
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES, 2010年01月
   • 1TA1-08 βラクタマーゼによるセファロスポリンの加水分解活性と、そのアシル中間体の熱安定性との相関(蛋白質-構造機能相関,第47回日本生物物理学会年会)
    Nitanai Yasushi; Shimamura Tatsuro; Uchiyama Takuro; Ishii Yoshikazu; Takehira Michiyo; Yutani Katsuhide; Matsuzawa Hiroshi; Miyano Masashi
    生物物理, 2009年09月
   • Structural genomics of bacterial membrane transport proteins
    Peter Henderson; Shun'Ichi Suzuki; Pikyee Ma; Massoud Saidijam; Kim Bettaney; Gerda Szakonyi; Nicholas Rutherford; Simon Patching; Ryan Hope; Peter Roach; Tatsuro Shimamura; Shunsuke Yajima; Elisabeth Carpenter; Simone Weyand; Alexander Cameron; So Iwata
    Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography, 2009年08月
   • ヒダントイン輸送体Mhp1のX線結晶構造解析
    島村達郎, Simone Weyand, 矢嶋俊介, 鈴木俊一, Osman Mirza, Alexander D Cameron, Peter JF Henderson 岩田想
    日本農芸化学大会講演要旨集 2009, 2009年03月
   • Structure and Molecular Mechanism of a Nucleobase-Cation-Symport-1 Family Transporter
    Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Shunsuke Yajima; Shun'ichi Suzuki; Osman Mirza; Kuakarun Krusong; Elisabeth P Carpenter; Nicholas G Rutherford; Jonathan M Hadden; John O'Reilly; Pikyee Ma; Massoud Saidijam; Simon G Patching; Ryan J Hope; Halina T Norbertczak; Peter CJ Roach; So Iwata; Peter JF Henderson; Alexander D Cameron
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES, 2009年01月
   • Crystal structure analysis of human membrane integrated protein leukotriene C-4 synthase
    Hideo Ago; Yoshihide Kanaoka; Daisuke Irikura; Bing Lam; Tatsuro Shimamura; Frank Austen; Masashi Miyano
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES, 2008年01月
   • in vivoの基質タンパク質を含んだシャペロニンGroEL/ES 複合体のX 線結晶構造解析とプロテオーム解析
    小池あゆみ; 島村達郎; 横山謙; 増井良治; 吉田賢右; 岩田想; 田口英樹
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集 3rd, 2003年06月
   • 基質特異性拡張型β-lactamase Toho-1の酵素基質複合体のX線結晶構造解析
    島村達郎; 井深章子; 内木場裕之; 森田修司; 伏信進矢; 石井良和; 石黒正路; 若木高善; 松沢 洋
    日本農芸化学大会講演要旨集 2000, 2000年03月
   • β-ラクタマーゼToho-1の基質特異性拡張に関与するArg274, Arg276の変異型酵素のX線結晶構造解析
    島村達郎; 井深章子; 森田修司; 田口綾子; 内木場裕之; 石井良和; 石黒正路; 若木高善; 松沢 洋
    日本農芸化学大会講演要旨集 1999, 1999年03月
   • 大腸菌水可溶型ペニシリン結合タンパク質2の大量発現系の構築
    島村達郎; 岡部玉枝; 若木高善; 松澤 洋
    日本農芸化学大会講演要旨集 1998, 1998年03月
   • 大腸菌のペニシリン結合タンパク質2の基質認識残基Asp389の解析
    島村達郎; 足立博之; 石黒正路; 今城精一; 太田隆久; 松沢 洋
    日本生化学会大会 66th, 1993年10月
   • 大腸菌のペニシリン結合タンパク質2のトランスペプチダーゼ活性に関与するアミノ酸残基の同定
    島村達郎; 足立博之; 石黒正路; 今城精一; 太田隆久; 松沢 洋
    日本生化学会大会 65th, 1992年10月
   • X線自由電子レーザーによるチャネルロドプシンの時分割構造解析
    小田和正; 野村高志; 中根崇智; 西澤知宏; 久保稔; 南後恵理子; 島村達郎; 石神一貴; 生田達也; 井爪珠希; 江熊龍雲; 岩田想; 濡木理
    日本細胞生物学会大会(Web), 2019年
   • X線自由電子レーザーによるチャネルロドプシンの時分割構造解析
    小田和正; 野村高志; 中根崇智; 西澤知宏; 久保稔; 久保稔; 南後恵理子; 島村達郎; 岩田想; 濡木理
    日本結晶学会年会講演要旨集, 2019年
   • XFEL連続フェムト秒結晶構造解析:構造生物学の新時代
    溝端栄一; 福田庸太; 鈴木守; 鈴木守; 南後恵理子; 菅原道泰; 矢橋牧名; 登野健介; 城地保昌; 島村達郎; PANG Dongqing; CHAVAS Leonard M.G.; 西澤知宏; 松村浩由; 林高史; 的場康幸; 杉山成; 村田道雄; 高木淳一; 井上豪; 岩田想
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集, 2014年
   • 自由電子レーザーを用いた膜蛋白質の系統的構造解析
    岩田想; 木村香菜子; 島村達郎; 南後恵理子; 田中智之; 西澤知宏; 濡木理; 田中里枝; 鈴木守; 桝田哲哉; 菅原道泰; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; SONG Changyong; 初井宇記; 矢橋牧名; 山下恵太郎; 保坂俊彰; 田辺弘明; 羽藤正勝; 有馬登志; 染谷友美; 白水美香子; 潘東青; 中津亨; 加藤博章; 溝端栄一; 北郷悠; 高木淳一; 山中保明; 藤原孝彰; 山下鮎美; 小林淳
    日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web), 2014年
   • 膜蛋白質のSFXによる迅速位相決定を志向したヨウ素含有界面活性剤の開発
    中根崇智; 花島慎弥; 鈴木守; 斎木悠; 林太一; 垣之内啓介; 杉山成; 川竹悟史; 松岡茂; 松森信明; 南後恵理子; 小林淳; 島村達郎; 木村香菜子; 森千寿; 国島直樹; 菅原道泰; 高久陽子; 井上茂之; 桝田哲哉; 保坂俊彰; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; 初井宇記; 矢橋牧名; 井上豪; 濡木理; 岩田想; 村田道雄; 村田道雄; 溝端栄一
    日本結晶学会年会講演要旨集, 2016年11月
   • シリアルフェムト秒X線結晶構造解析のための試料調製方法
    田中智之; 菅原道泰; 山下鮎美; 小林淳; 田中里枝; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; PARK Jaehyun; SONG Changyong; 初井宇記; 矢橋牧名; 潘東青; 島村達郎; 溝端栄一; 岩田想; 岩田想; 南後恵理子
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集, 2015年05月
   • AAA+プロテアーゼFtsHのATP依存的な構造変化にともなう基質ポリペプチド鎖分解メカニズム
    寿野良二; 島村達郎; 阿部明子; 日野智也; 渡辺洋平; 下立夏香; 秋山芳展; 岩田想; 吉田賢右
    日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集, 2013年05月
   • Strategy for the structure determination of G protein-coupled receptor
    Takuya Kobayashi; Mitsunori Shiroishi; Hidetsugu Asada; Takami Yurugi; Tatsuro Shimamura; So Iwata
    JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES, 2012年
   • 膜結合型AAA+プロテアーゼFtsHのATP結合による基質ポリペプチド分解メカニズム
    寿野良二; 寿野良二; 島村達郎; 阿部明子; 日野智也; 下立夏香; 渡辺洋平; 秋山芳展; 岩田想; 吉田賢右
    日本生化学会大会(Web), 2012年
   • Molecular Basis of the "Alternate Access Model" in the Cation-Substrate Symporter Mhp1 from Computer Simulations and X-Ray Crystallography
    Oliver Beckstein; Tatsuro Shimamura; Simone Weyand; Nicholas G. Rutherford; Jonathan M. Hadden; David Sharples; So Iwata; Peter J. F. Henderson; Alexander D. Cameron; Mark S. P. Sansom
    BIOPHYSICAL JOURNAL, 2010年01月

   講演・口頭発表等

   • アミノグリコシド7”-リン酸基転移酵素-IaによるハイグロマイシンB認識機構の立体構造解析
    竹野谷美穂子; 島村達郎; 山中隆司; 足立祐也; 伊藤晋作; 佐々木康幸; 中村顕; 矢嶋俊介
    2020年度 日本農芸化学会大会, 2020年03月27日
   • X線自由電子レーザーによるチャネルロドプシンの時分割構造解析
    小田和正; 野村高志; 中根崇智; 西澤知宏; 久保稔; 南後恵理子; 島村達郎; 岩田想; 濡木理
    令和元年度日本結晶学会年会, 2019年11月19日
   • セロトニン2A 受容体のX線結晶構造による薬剤選択性の解明
    木村香菜子; 浅田秀基; 井上飛鳥; Kadji FMN; Im; D; 森千寿; 荒川孝俊; 平田邦生; 野村弥生; 野村紀通; 青木淳賢; 岩田想; 島村達郎
    2019年度 日本蛋白質科学会, 2019年06月25日
   • X線自由電子レーザーによるチャネルロドプシンの時分割構造解析
    小田和正; 野村高志; 中根崇智; 西澤知宏; 久保稔; 南後恵理子; 島村達郎; 石神一貴; 生田達也; 井爪珠希; 江熊龍雲; 岩田想; 濡木理
    第71回日本細胞生物学会大会, 2019年06月24日
   • Structural insights into antipsychotics binding modes in dopamine D2-class receptors.
    Dohyun Im; Yasuaki Yamanaka; Takaaki Fujiwara; Takanori Nakane; Tomoko Uemura; Chihiro Mori; Kanako Kimura; Eriko Nango; Kunio Hirata; Keitaro Yamashita; So Iwata; Tatsuro Shimamura
    Keystone Symposia: GPCR Structure and Function - Taking GPCR Drug Development and Discovery to the Next Level.
   • サブタイプ選択的アンタゴニストEMPA 結合型ヒトオレキシン2受容体の結晶構造
    寿野良二; 木村-寺角香菜子; 中根崇智; 平田邦生; 山下恵太郎; Wang J; 藤原孝彰; 山中保明; Im D; 堀田彰一朗; 辻本浩一; 笹沼-田原本麻貴; 広川貴次; 南後恵理子; 島本啓子; 山本雅貴; Rosenbaum DM; 岩田想; 島村達郎; 小林拓也
    第17回日本蛋白質科学会年会, 2017年06月20日
   • ヒスタミン H1 受容体による抗ヒスタミン薬の認識機構
    藤原孝彰; 森本志保; 山中保明; 中根崇智; 平田邦生; 山下恵太郎; 岩田想; 島村達郎
    平成28年度日本結晶学会年会, 2016年11月17日
   • 膜蛋白質の SFX による迅速位相決定を志向したヨウ素含有界面活性剤の開発
    中根崇智; 花島慎弥; 鈴木守; 斎木悠; 林太一; 垣之内啓介; 杉山成; 川竹悟史; 松岡茂; 松森信明; 南後恵理子; 小林淳; 島村達郎; 木村香菜子; 森千寿; 国島直樹; 菅原道泰; 高久陽子; 井上茂之; 桝田哲哉; 保坂俊彰; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; 初井宇記; 矢橋牧名; 井上豪; 濡木理; 岩田想; 村田道雄; 溝端栄一
    平成28年度日本結晶学会年会, 2016年11月17日
   • Structure and Mechanism of the Mammalian Fructose Transporter GLUT5
    Gregory Verdon; Norimichi Nomura; Hae Joo Kang; Tatsuro Shimamura; Yayoi Nomura; Saba Abdul Hussien; Aziz Abdul Qureshi; Mathieu Coincon; Yumi Sato; Yoshiko Nakada-Nakura; Takeshi Murata; Takuya Kobayashi; Michihiro Kasahara; So Iwata; David Drew
    Biophysical Society 60th Annual Meeting, 2016年02月
   • フットボール型複合体 GroEL:GroES2-ATP14の結晶構造解析
    小池あゆみ; 荒川孝俊; 田口英樹; 島村達郎
    第15回日本蛋白質科学年会, 2015年06月26日
   • シリアルフェムト秒X線結晶構造解析のための試料調製方法
    田中智之; 菅原道泰; 山下鮎美; 小林淳; 田中里枝; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; Park J; Song C; 初井宇記; 矢橋牧名; 潘東青; 島村達郎; 溝端栄一; 岩田想; 南後恵理子
    第15回日本蛋白質科学年会, 2015年06月25日
   • Ligand binding kinetics for the H1 receptor-properties or long binders
    Bosma R; Kuhne S; Kooistra AJ; Shimamura T; Iwata S; Wade RC; Vischer HF; de Graaf C; de Esch IJP; Leurs R
    The European Histamine Research Society 44th Annual Meeting, 2015年05月
   • Structure studies on membrane proteins using X-ray free electron laser
    So Iwata; Kanako Kimura; Tatsurou Shimamura; Eriko Nango; Tomoyuki Tanaka; Tomohiro Nishizawa; Osamu Nureki; Rie Tanaka; Mamoru Suzuki; Tetsuya Masuda; Michihiro Sugahara; Tono Kensuke; Yasumasa Joti; Takashi Kameshima; Changyong Song; Takaki Hatsui; Makina Yabashi; Keitaro Yamashita; Toshiaki Hosaka; Hiroaki Tanabe; Masakatsu Hato; Toshi Arima; Someya Tomomi; Mikako Shirouzu; Dongqing Pan; Toru Nakatsu; Hiroaki Kato; Eiichi Mizohata; Yu Kitago; Junichi Takagi; Yasuaki Yamanaka; Takaaki Fujiwara; Ayumi Yamashita; Jyun Kobayashi
    第37回日本分子生物学会年会, 2014年11月26日
   • SACLA におけるシリアルフェムト秒X線結晶構造解析
    田中智之; 南後恵理子; 菅原道泰; 鈴木守; 桝田哲哉; 山下鮎美; 田中里枝; 登野健介; 城地保昌; 亀 島敬; Park J; Song C; 初井宇記; 矢橋牧名; 潘東青; 島村達郎; 溝端栄一; 北郷悠; 岩田 想
    平成26年度 日本結晶学会年会, 2014年11月01日
   • ヒスタミンH1受容体のリガンド認識におけるアニオン結合部位の役割
    白石充典; 中野祐毅; 島村達郎; 岩田想; 植田正
    第38回蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジウム, 2014年09月13日
   • XFEL を用いた創薬ターゲット蛋白質の迅速構造解析法の開発
    南後恵理子; 田中智之; 鈴木守; 桝田哲哉; 山下鮎美; 田中里枝; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; Park J; Song C; 初井宇記; 矢橋牧名; 潘東青; 島村達郎; 溝端栄一; 北郷悠; 石谷隆一郎; 湯本史明; 岩田想
    第14回日本蛋白質科学年会, 2014年06月27日
   • ヒスタミン H1 受容体のリガンド認識におけるアニオン結合部位の寄与
    中野祐毅; 島村達郎; 岩田想; 植田正; 白石充典
    第14回日本蛋白質科学年会, 2014年06月26日
   • XFEL連続フェムト秒結晶構造解析:構造生物学の新時代
    溝端栄一; 福田庸太; 鈴木守; 南後恵理子; 菅原道泰; 矢橋牧名; 登野健介; 城地保昌; 島村達郎; Pan D; Chavas LMG; 西澤知宏; 松村浩由; 林高史; 的場康幸; 杉山成; 村田道雄; 高木淳一; 井上豪; 岩田想
    第14回日本蛋白質科学年会, 2014年06月25日
   • アンジオテンシンタイプ2受容体とその特異的抗体を用いた共結晶化
    浅田秀基; 白石充典; 岩成宏子; 植村智子; 辻本浩一; 新井修; 島村達郎; 稲上正; 浜窪隆雄; 小林拓也; 岩田想
    第11回GPCR研究会, 2014年05月09日
   • 脂質キュービックフェーズ法を用いたシトクロムbd 複合体の結晶化
    三城佑樹; 三角将輝; 田中良樹; 島村達郎; 坂本順司; 栗栖源嗣
    平成25年度日本結晶学会年会, 2013年10月13日
   • 創薬ターゲット蛋白質の迅速構造解析法の開発~SACLAにおけるシリアルフェムト秒X線結晶構造解析~
    南後恵理子; 鈴木守; 田中里枝; 登野健介; 城地保昌; 亀島敬; Park J; Song C; 初井宇記; 矢橋牧名; 潘東青; 小段篤史; 山口知宏; 中津亨; 加藤博章; 田中良樹; 寿野千代; 伊原健太郎; 豊田洋輔; 島村達郎; 溝端栄一; 北郷悠; 高木淳一; 石谷隆一郎; 濡木理; Gallat FX; 山田悠介; 松垣直宏; 湯本史明; Chavas LMG; 岩田想
    平成25年度日本結晶学会年会, 2013年10月13日
   • AAA+プロテアーゼFtsHのATP依存的な構造変化にともなう基質ポリペプチド鎖分解メカニズム
    寿野良二; 島村達郎; 阿部明子; 日野智也; 渡辺洋平; 下立夏香; 秋山芳展; 岩田想; 吉田賢右
    第13回日本蛋白質科学会年会, 2013年06月
   • Structure of the human Histamine H1 receptor
    Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Mitsunori Shiroishi; Hirokazu Tsujimoto; Graeme Winter; Vsevolod Katritch; Ruben Abagyan; Vadim Cherezov; Wei Liu; Gye Won Han; Takuya Kobayashi; Raymond C Stevens; So Iwata
    The 27th European Crystallography Meeting, 2012年08月
   • ヒスタミンH1受容体の結晶構造解析
    白石充典; 島村達郎; 辻本浩一; 浅田秀基; 小林(万木)貴美; 小林拓也; 岩田想
    平成24年度日本生化学会九州支部例会, 2012年05月26日
   • GPCRの立体構造解析に向けた戦略:ヒスタミンH1受容体を例に
    白石充典; 島村達郎; 辻本浩一; 浅田秀基; 小林(万木)貴美; 小林拓也; 岩田想
    日本薬学会第132年会, 2012年03月28日
   • 膜蛋白質の構造・機能解析を目指したモノクローナル抗体作製技術の開発
    小笠原諭; 日野智也; 荒川孝俊; 小笠原かほり; 寿野千代; 野村紀通; 島村達郎; 小林拓也; 村田武士; 岩田 想
    第84回日本生化学会大会, 2011年09月24日
   • 膜蛋白質のX線結晶構造解析を支援する抗体工学技術の確立
    野村紀通; 日野智也; 野村弥生; 安部仁美; 名倉淑子; 荒川孝俊; 岩成宏子; 新井修; 村田武士; 小林拓也; 浜窪隆雄; 島村達郎; Drew David; 岩田想
    第84回日本生化学会大会, 2011年09月24日
   • 機能性抗体によるGPCR不活性化の分子メカニズム
    村田武士; 日野智也; 荒川孝俊; 岩成宏子; 小林貴美; 寿野千代; 名倉淑子; 新井修; 島村達郎; 野村紀通; 小林拓也; 浜窪隆雄; 岩田想
    第84回日本生化学会大会, 2011年09月24日
   • GPCRの構造解析に向けた安定化改変体の作製・評価系の確立
    白石充典; 辻本浩一; 浅田秀基; 島村達郎; 小林(万木)貴美; 小林拓也; 岩田想
    第84回日本生化学会大会, 2011年09月21日
   • Molecular basis of antihistamine specificity against human histamine H1 receptor
    So Iwata; Tatsuro Shimamura; Mitsunori Shiroishi; Simone Weyand; Hirokazu Tsujimoto; Graeme Winter; Vsevolod Katritch; Ruben Abagyan; Vadim Cherezov; Wei Liu; Gye Won Han; Takuya Kobayashi; Raymond C Stevens
    International Union of Crystallography, XXII Congress and General Assembly, 2011年08月
   • GPCRの構造解析に向けた高発現・安定化改変体作製プラットフォーム
    白石充典; 島村達郎; 辻本浩一; 浅田秀基; 小林(万木)貴美; 小林拓也; 岩田想
    第11回日本蛋白質科学会年会, 2011年06月08日
   • GPCRの構造研究に向けた高発現改変体作製プラットフォームの確立
    白石充典; 島村達郎; 浅田秀基; 小林(万木)貴美; 小林拓也; 岩田想
    平成23年度日本生化学会九州支部例会, 2011年05月21日
   • う蝕細菌Streptococcus mutans由来GlucansucraseのX線結晶構造解析
    伊藤 圭祐; 島村 達郎; 阿部 啓子; 岩田 想; 伊藤 創平
    2011年度日本農芸化学会大会, 2011年03月26日
   • G タンパク質共役受容体(GPCR)の三次元結晶構造解析への試み
    小林拓也; 白石充典; 島村達郎; 万木貴美; 浅田秀基; 日野智也; 荒川孝俊; 村田武士; 野村紀通; 岩田想
    第84回日本薬理学会年会, 2011年03月22日
   • 安定化GPCRバリアント作製のための出芽酵母−GFPプラットフォーム
    白石充典; 辻本浩一; 浅田秀基; 小林(万木)貴美; 島村達郎; 村田武士; 野村紀通; 岩田想; 小林拓也
    BMB2010 第33回日本分子生物学会年会・第83回日本生化学会大会 合同大会, 2010年12月07日
   • Access Membrane Transport by the Sodium-Hydantoin Transporter Mhp1
    Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Oliver Beckstein; Nicholas G Rutherford; Jonathan M Hadden; David Sharples; Mark SP Sansom; So Iwata; Peter JF Henderson; Alexander D Cameron
    the 26th European Crystallography Meeting, 2010年
   • β-ラクタマーゼによるセファロスポリンの加水分解活性と、そのアシル中間体の熱安定性との相関
    Yasushi Nitanai, Tatsuro Shimamura, Takuro Uchiyama, Yoshikazu Ishii, Michiyo Takehira, Katsuhide Yutani, Hiroshi Matsuzawa, Masashi Miyano
    第47回日本生物物理学会年会, 2009年
   • Structure and molecular mechanism of a nucleobase-cation-symport-1 family transporter
    Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Shunsuke Yajima; Shun'ichi Suzuki; Osman Mirza; Kuakarun Krusong; Elisabeth P Carpenter; Nicholas G Rutherford; Jonathan M Hadden; John O'Reilly; Pikyee Ma; Massoud Saidijam; Simon G Patching; Ryan J Hope; Halina T Norbertczak; Peter CJ Roach; So Iwata; Peter JF Henderson; Alexander D Cameron
    The 25th European Crystallography Meeting, 2009年08月
   • Structural genomics of bacterial membrane transport proteins
    Peter Henderson, Shun'Ichi Suzuki, Pikyee Ma, Massoud Saidijam, Kim Bettaney, Gerda Szakonyi, Nicholas Rutherford, Simon Patching, Ryan Hope, Peter Roach, Tatsuro Shimamura, Shunsuke Yajima, Elisabeth Carpenter, Simone Weyand, Alexander Cameron, So Iwata
    The 25th European Crystallography Meeting, 2009年08月
   • Crystal structure analysis of human membrane-integrated protein leukotriene C4 synthase
    Hideo Ago, Yoshihide Kanaoka, Daisuke Irikura, Bing Lam, Tatsuro Shimamura, Frank Austen, Masashi Miyano
    The XXI IUCr Congress, 2008年
   • Toho-1 beta-lactamaseの超高分解能X線結晶構造解析
    内山琢郎; 島村達郎; 石嶋潤; 西堀英治; 坂田誠; 熊坂崇; 宮野雅司
    2005年度日本結晶学会年会, 2005年12月06日
   • in vivoの基質タンパク質を含んだシャペロニンGroEL/ES 複合体のX 線結晶構造解析とプロテオーム解析
    小池あゆみ; 島村達郎; 横山謙; 増井良治; 吉田賢右; 岩田想; 田口英樹
    第3回日本蛋白質科学会年会, 2003年06月23日
   • 大腸菌 RodA タンパク質とペニシリン結合タンパク質2の相互作用
    岡部玉枝; 島村達郎; 若木高善; 松沢 洋
    1999年度日本農芸化学会大会, 1999年03月31日
   • 大腸菌ペニシリン結合タンパク質2と3のキメラプロテインによる機能ドメインの解析
    岡部玉枝; 足立博之; 島村達郎; 若木高善; 松澤 洋
    1998年度日本農芸化学会大会, 1998年04月01日
   • X線自由電子レーザーを利用したGPCRのシリアルフェムト秒結晶構造解析
    島村達郎
    日本薬学会第137年会, 2017年03月26日, 招待有り
   • 二次性能動輸送体Mhp1の交互アクセス機構の解明
    島村達郎; Weyand S; Henderson P; Cameron AD; 岩田想
    2011年度 日本生体エネルギー研究会, 2011年12月21日
   • ヒスタミンH1受容体の立体構造から分った抗ヒスタミン薬選択性の分子機構
    島村達郎
    第18回創薬情報研究会, 2011年12月22日, 招待有り
   • ヒト由来ヒスタミンH1受容体の構造解析
    島村達郎; 白石充典; Katritch V; Cherezov V; 小林拓也; Stevens RC; 岩田想
    2011年度 日本蛋白質科学会, 2011年06月
   • Three Crystal Structures Reveal the Alternating Access Mechanism of a Secondary Active Transporter, MHP1
    Tatsuro Shimamura; Simone Weyand; Oliver Beckstein; Mark SP Sansom; Peter JF Henderson; Alexander D Cameron, So Iwata
    The 3rd Annual NIH Roadmap Meeting on Membrane Protein Technologies, 2010年11月17日
   • 二次性能動輸送体Mhp1のX線結晶構造解析
    島村達郎; Weyand S; Beckstein O; Henderson P; Cameron AD; 岩田想
    2010年度 日本蛋白質科学会, 2010年06月
   • ヒダントイン輸送体Mhp1のX線結晶構造解析
    島村達郎; Weyand S; 矢嶋俊介; 鈴木俊一; Mirza O; Cameron AD; Henderson P; 岩田想
    2009年度 日本農芸化学会, 2009年03月
   • Crystal Structure of the Native Chaperonin Complex from Thermus thermophilus Revealed Unexpected Asymmetry at the cis-cavity
    Tatsuro Shimamura; Ayumi Koike-Takeshita; Ken Yokoyama; Ryoji Masui; Noriyuki Murai; Masasuke Yoshida; Hideki Taguchi; So Iwata
    The 8th International Conference on Biology and Synchrotron Radiation, 2004年09月
   • Structure of Chaperonin Complex Cpn60/10/ADP from Thermus thermophilus.
    Tatsuro Shimamura; Hideki Taguchi; Ken Yokoyama; Masasuke Yoshida; So Iwata
    19th International Congress of Biochemistry & Molecular Biology, 2003年07月
   • Structure of the K+ channel beta-subunit 2 complexed with glyceraldehyde
    Tatsuro Shimamura; Oleg Shamotienko; Sobia Akhtar; J Oliver Dolly; So Iwata
    British Crystallographic Association Winter Meeting, 2001年12月08日
   • 基質特異性拡張型β-lactamase Toho-1の酵素基質複合体のX線結晶構造解析
    島村達郎; 井深章子; 内木場裕之; 森田修司; 伏信進矢; 石井良和; 石黒正路; 若木高善; 松沢 洋
    2000年度 日本農芸化学会, 2000年03月
   • β-ラクタマーゼToho-1の基質特異性拡張に関与するArg274, Arg276の変異型酵素のX線結晶構造解析
    島村達郎; 井深章子; 森田修司; 田口綾子; 内木場裕之; 石井良和; 石黒正路; 若木高善; 松沢 洋
    1999年度 日本農芸化学会, 1999年03月
   • 大腸菌水可溶型ペニシリン結合タンパク質2の大量発現系の構築
    島村達郎; 岡部玉枝; 若木高善; 松澤 洋
    1998年度 日本農芸化学会, 1998年03月
   • 大腸菌のペニシリン結合タンパク質2の基質認識残基Asp389の解析
    島村達郎; 足立博之; 石黒正路; 今城精一; 太田隆久; 松沢 洋
    1993年度 日本生化学会
   • 大腸菌のペニシリン結合タンパク質2のトランスペプチダーゼ活性に関与するアミノ酸残基の同定
    島村達郎; 足立博之; 石黒正路; 今城精一; 太田隆久; 松沢 洋
    第65回 日本生化学会
   • X線自由電子レーザーを用いたGPCRの構造解析
    島村達郎
    第16回日本蛋白質科学会年会, 2016年06月08日, 招待有り
   • ヒスタミンH1受容体の構造解析とin silico screening
    島村達郎
    第87回日本内分泌学会学術総会, 2014年04月25日, 招待有り
   • Crystal structure of Histamine H1 receptor and drug design.
    Tatsuro Shimamura
    The 11th International Symposium for Future Drug Discovery and Medical Care, 2013年08月02日, 招待有り
   • ヒスタミンH1受容体の構造により解明された抗ヒスタミン薬選択性機構
    島村達郎
    第34回生体膜と薬物の相互作用シンポジウム, 2012年11月15日, 招待有り
   • キュービックフェーズ法による膜タンパク質の結晶化
    島村達郎
    蛋白研セミナー, 2012年09月21日, 招待有り
   • 膜蛋白質の結晶化
    島村達郎
    第12回 日本蛋白質科学会年会, 2012年06月20日, 招待有り
   • ヒト由来ヒスタミンH1受容体の立体構造
    島村達郎
    第9回 GPCR研究会, 2012年05月11日, 招待有り
   • Structural studies of human G-protein coupled receptors.
    島村達郎
    日本農芸化学会2012年度大会, 2012年03月25日, 招待有り
   • 微結晶を用いた創薬ターゲット膜タンパク質の構造解析とSACLAの可能性
    島村達郎
    第25回日本放射光学会年会放射光科学合同シンポジウム, 2012年01月09日, 招待有り
   • ヒト由来ヒスタミン受容体H1の構造解析戦略
    島村達郎; 白石充典; Katritch V; Cherezov V; 小林拓也; Stevens RC; 岩田想
    第84回日本生化学会大会, 2011年09月24日, 招待有り
   • ヒダントイン輸送体Mhp1の基質輸送中の動き
    島村達郎; 岩田想
    生理研研究会, 2011年09月08日, 招待有り
   • Structure of a nucleobase-cation-symport transporter, Mhp1.
    Tatsuro Shimamura
    The 8th China-Japan Symposium on Drug Design and Development., 2008年11月04日, 招待有り
   • Serial Femtosecond crystallography using LCP crystals at SACLA
    Tatsuro Shimamura
    AsCA 2018/CRYSTAL 32, 2018年12月02日, The Asian Crystallographic Association, 招待有り
   • Structure of the human histamine H1 receptor with doxepin.
    Tatsuro Shimamura
    International Union of Crystallography, XXII Congress and General Assembly., 2011年08月29日, International Union of Crystallography, 招待有り
   • 別冊医学のあゆみ 構造生命科学による創薬への挑戦 岩崎憲治編
    島村達郎, 分担執筆, GPCRの構造解析研究
    医歯薬出版, 2022年06月
   • 創薬研究のための相互作用解析パーフェクト : 低中分子・抗体創薬におけるスクリーニング戦略と実例、in silico解析、一歩進んだ分析技術まで 津本浩平、前仲勝実編
    島村達郎, 分担執筆, X線自由電子レーザーを用いたタンパク質の構造解析
    羊土社, 2021年12月
   • Encyclopedia of Biophysics Roberts G., Watts A., European Biophysical Societies編
    Scott M Jackson, Ekaterina Ivanova, Antonio N Calabrese, Anna Polyakova, David J Sharples, Tatsuro Shimamura, Florian Brueckner, Katie J Simmons, Michelle Sahai, Homa Majd, Edmund Kunji, Irshad Ahmad, Simone Weyand, Shun’ichi Suzuki, Alison E Ashcroft, Maria Kokkinidou, Arwen Pearson, Oliver Beckstein, Stephen A Baldwin, So Iwata, Alexander D Cameron, Peter JF Henderson, 分担執筆, Structure, Substrate Recognition, and Mechanism of the Na+-Hydantoin Membrane Transport Protein, Mhp1
    Springer, 2019年
   • Advanced Methods in Structural Biology Senda T., Maenaka K.編
    Tatsuro Shimamura, 分担執筆, Overview of membrane protein purification and crystallization.
    Springer, 2016年
   • 膜タンパク質構造研究 岩田想編
    島村達郎, 分担執筆, ヒスタミンH1受容体
    化学同人, 2013年10月
   • Encyclopedia of Biophysics Roberts G.編
    Scott M. Jackson; Simon G. Patching; Ekaterina Ivanova; Katie Simmons; Simone Weyand; Tatsuro Shimamura; Florian Brueckner; Shun’ichi Suzuki; So Iwata; David J. Sharples; Stephen A. Baldwin; Mark P. S. Sansom; Oliver Beckstein; Alexander D. Cameron; Peter J. F. Henderson, 分担執筆, Mhp1, the Na+-hydantoin membrane transport protein.
    Springer, 2013年
   • Handbook of Metalloproteins Scott R.A.編
    Simone Weyand; Pikyee Ma; Massoud Saidijam; Jocelyn Baldwin; Oliver Beckstein; Scott Jackson; Shun'ichi Suzuki; Simon G Patching; Tatsuro Shimamura; Mark SP Sansom; So Iwata; Alexander D Cameron; Stephen A Baldwin; Peter JF Henderson, 分担執筆, The Nucleobase-Cation-Symport-1 family of Membrane Transport Proteins
    John Wiley and Sons, 2010年
   • Respiration in Archaea and Bacteria: Diversity of Prokaryotic Electron Transport Carriers Zannoni D.編
    Jeff Abramson; Tatsuro Shimamura; So Iwata, 分担執筆, Structures of Bacterial Heme-Copper Oxidases
    Kluwer Academic Publishers, 2004年

   産業財産権

   • 特許第5750700号, 特開2013-183660, 特願2012-049812, アゴニストの親和性を亢進する抗ヒトアデノシンA2a受容体モノクローナル抗体
    小笠原 諭; 日野 智也; 島村 達郎; 荒川 孝俊; 万木 貴美; 寿野 千代; 村田 武士; 小林 拓也; 岩田 想
   • 特開2013-183660, 特願2012-049812, アゴニストの親和性を亢進する抗ヒトアデノシンA2a受容体モノクローナル抗体
    小笠原 諭; 日野 智也; 島村 達郎; 荒川 孝俊; 万木 貴美; 寿野 千代; 村田 武士; 小林 拓也; 岩田 想

   外部資金:科学研究費補助金

   • 新規抗精神病薬の開発に役立てることを目指したアミン受容体の構造解析
    基盤研究(B)
    小区分43020:構造生物化学関連
    京都大学
    島村 達郎
    自 2021年04月01日, 至 2024年03月31日, 交付
    受容体;構造解析
   • Gタンパク質共役型受容体の動的構造解析への挑戦
    挑戦的研究(萌芽)
    中区分43:分子レベルから細胞レベルの生物学およびその関連分野
    京都大学
    島村 達郎
    自 2020年07月30日, 至 2023年03月31日, 完了
    GPCR;XFEL;受容体;X線自由電子レーザー
   • GPCRのバイアス型シグナル機構の構造基盤
    基盤研究(B)
    小区分43020:構造生物化学関連
    京都大学
    島村 達郎
    自 2018年04月01日, 至 2021年03月31日, 完了
    GPCR;構造解析;バイアス型;受容体;Gタンパク質共役型受容体;X線;シグナル伝達
   • 分子量の小さいGPCRのクライオ電子顕微鏡を用いた単粒子解析の挑戦
    挑戦的研究(萌芽)
    京都大学
    島村 達郎
    自 2017年06月30日, 至 2020年03月31日, 完了
    構造解析;GPCR;電子顕微鏡;G蛋白質共役型受容体
   • 新規xenobiotics ABCトランスポーターの構造機能と生物学的意義の解析
    基盤研究(C)
    東京農業大学
    矢嶋 俊介
    自 2015年04月01日, 至 2018年03月31日, 完了
    X線結晶構造解析;コンフォメーション変化;非天然化合物;ゲノム解析
   • コンフォメーション固定化抗体を用いた哺乳類の胆汁酸輸送体の結晶構造解析
    基盤研究(C)
    京都大学
    野村 紀通
    自 2015年04月01日, 至 2018年03月31日, 完了
    膜タンパク質;抗体;X線結晶構造解析;創薬ターゲット;高脂血症;胆汁酸;トランスポーター;コレステロール;膜蛋白質
   • G蛋白質非依存的な情報伝達を行い、抗癌剤の標的であるケモカイン受容体の構造解析
    基盤研究(B)
    京都大学
    島村 達郎
    自 2015年04月01日, 至 2018年03月31日, 完了
    結晶構造解析;Gタンパク質共役型受容体;シグナル伝達;タンパク質;G蛋白質共役型受容体;蛋白質;癌
   • 分子選択的創薬に向けたセロトニン受容体のX線結晶構造解析
    若手研究(B)
    京都大学
    木村 香菜子
    自 2014年04月01日, 至 2017年03月31日, 完了
    ヒト膜タンパク質;X線結晶構造解析;ヒト膜受容体;ヒト膜蛋白質
   • 立体構造に基づくGPCRとリガンドの相互作用の解明
    新学術領域研究(研究領域提案型)
    理工系
    京都大学
    島村 達郎
    自 2014年04月01日, 至 2016年03月31日, 完了
    GPCR;リガンド
   • ヒト由来膜輸送体の結晶構造解析への挑戦
    挑戦的萌芽研究
    京都大学
    島村 達郎
    自 2013年04月01日, 至 2015年03月31日, 完了
    膜輸送体;結晶構造解析;創薬;輸送体;トランスポーター;X線結晶構造解析
   • 次世代抗ヒスタミン薬の開発に役立つヒスタミン受容体の構造解析
    基盤研究(B)
    京都大学
    島村 達郎
    自 2012年04月01日, 至 2015年03月31日, 完了
    アレルギー;花粉症;GPCR;結晶構造解析;ヒスタミン
   • アロステリック抗体を用いたアデノシン受容体の構造解析
    新学術領域研究(研究領域提案型)
    複合領域
    京都大学
    島村 達郎
    自 2012年04月01日, 至 2014年03月31日, 完了
    GPCR;アデノシン受容体;抗体;結晶構造解析;構造解析
   • 活性型GPCRの構造解析への挑戦
    挑戦的萌芽研究
    京都大学
    島村 達郎
    自 2011年04月01日, 至 2013年03月31日, 完了
    X線結晶解析;受容体;GPCR;膜タンパク質;構造解析;G蛋白質共役型受容体;X線結晶構造解析
   • X線結晶構造解析による核酸塩基一陽イオン共輸送体の輸送機構の解明
    基盤研究(B)
    京都大学
    島村 達郎
    自 2009年04月01日, 至 2012年03月31日, 完了
    X線結晶解析;輸送体;ヒダントイン;トランスポーター;交互アクセスモデル;膜タンパク質;X線結晶構造解析;交互アクセス機構;X線結晶構造解;Mhp1
   list
    Last Updated :2024/02/21

    教育

    担当科目

    • 自 2012年04月, 至 2013年03月
     タンパク質のかたちを観る/生命現象を観る
     前期, 全学共通科目
    list
     Last Updated :2024/02/21

     学術・社会貢献

     委員歴

     • 自 2014年, 至 2015年
      第71回学術講演会 医学・生物系プログラム委員, 日本顕微鏡学会

     ページ上部へ戻る